BRAHMA CM 31 automatika

BRAHMA CM 31 automatika gázégő

TW 30s. TS 10s code:30185125